SOLIDARITY WITH ANARCHIST COMRADE GIANNIS MICHAILIDIS ON HUNGER STRIKE SINCE 23/5/22 (polish)

24 czerwca – Międzynarodowy Dzień Akcji i Solidarności ze strajkiem głodowym anarchisty Giannisa Michailidisa

24 CZERWCA został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Akcji i Solidarności z anarchistą Giannisem Michailidisem, który prowadzi strajk głodowy domagając się przedterminowego zwolnienia z więzienia. Wzywamy do działań, które pokażą Giannisowi i jego przyjaciołom, że o nim pamiętamy, że nikt schwytany w szczęki państwowych represji nie będzie zostawiony sam sobie. Kim jednak dokładnie jest Giannis Michailidis? Jaka jest jego historia?

Przez całe swoje życie Giannis Michailidis był integralną częścią walk przeciwko państwu i kapitałowi prowadzonych z perspektywy anarchistycznej. Od najmłodszych lat uczestniczył w anarchistycznych grupach studenckich, w demonstracjach przeciwko wojnie w Iraku, w antypaństwowych i antykapitalistycznych demonstracjach ruchu antyglobalistycznego w latach 2004-2006, a podczas tych konfliktów niejednokrotnie bywał aresztowany. Uczestniczył w walkach studenckich w latach 2006-2007 przeciwko reakcyjnym reformom szkolnictwa wyższego (prywatyzacja uniwersytetów, zniesienie azylu uniwersyteckiego itp.) Walczył z ekonomicznym rabunkiem przyrody. W 2007 r. został aresztowany podczas interwencji przeciwko wylesianiu góry Parnitha. Był integralną częścią powstania grudniowego, kiedy to policjanci zamordowali z zimną krwią 16-letniego anarchistę Alexandrosa Grigoropoulosa w rejonie Exarchii. Brał udział w walkach przeciwko memorandom w 2012 r. i zdecydował się na wywłaszczenie krwawego bogactwa banków. Pozostaje osobą nieugięcie oddaną wizji obalenia państwa i kapitału, zajmując bojową postawę wobec kompleksu policyjno-sądowego, uosabiającego terroryzm państwowy.

Ciężkie oskarżenia przeciwko Giannisowi rozpoczęły się w 2011 r., kiedy wydano nakaz jego aresztowania za udział w Konspiracyjnych Komórkach Ognia (KKO). Powodem była jego solidarność z poszukiwanymi anarchistami. Wybrał drogę nielegalności i został aresztowany w 2013 r. w Velvento Kozani, po wywłaszczeniu banku wraz z 3 innymi anarchistami, którzy następnie byli torturowani przez policję. Po aresztowaniu został oskarżony także o współdziałanie z anarchistą Theofilosem Mavropoulosem w zbrojnym starciu z policjantami w Pefki (dzielnica na północnych przedmieściach Aten) i skazany za to na karę więzienia. Zostaje również oskarżony o “terroryzm indywidualny” wraz ze swoimi towarzyszami ze sprawy Velventos i skazany na karę więzienia za posiadanie amunicji i fałszerstwo. W kolejnych procesach uniewinniono go z zarzutu udziału w KKO, skazując za napad na bank w Velvento, sprawę Pefki i terroryzm indywidualny. W więzieniu nie porzucił swojej bojowej postawy, gdzie w ramach solidarności brał udział w strajku głodowym anarchistów w 2014 r. oraz w masowym strajku głodowym więźniów politycznych w 2015 r. W 2019 r. został zmuszony do ucieczki z więzienia na prowincji, gdy władze sfabrykowały przeciw niemu zarzut uczestnictwa w buncie więźniów, którzy sprzeciwili się brutalnemu traktowaniu Dinosa Jatzoglou, prowadzącego wówczas strajk głodowy w Koridallos. Oskarżenie to skierowano przeciwko wszystkim więźniom politycznym, aby ograniczyć ich prawa i przedłużyć czas pobytu w więzieniu.

W 2020 r. został ponownie aresztowany w Atenach wraz z dwiema towarzyszkami i oskarżony o wywłaszczenie banku, którego faktycznie dokonał. Od 29 grudnia 2021 r. po 8,5 roku aresztu, Giannis Michailidis spełnia formalne warunki zwolnienia go z wszystkich wyroków. Jednak Rada Sądownicza Amfissy odmawia mu tego pod pretekstem, że nie spełnia on podstawowych warunków zwolnienia. Ten dodatkowy areszt służy sądowej mafii do ukarania go za jego dotychczasowe wybory i postawę. Po pierwszym odrzuceniu jego wniosku o zwolnienie warunkowe w lutym, w maju pojawia się drugi negatywny wniosek prokuratury, w którym sędziowie prowadzący sprawę nie są w stanie określić terminu zwolnienia, a raczej stwierdzają, że towarzysz będzie musiał pozostać w więzieniu przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie podjęta decyzja, zależna od ich zapotrzebowań, iż nie stanowi już zagrożenia. Do tego bezterminowego uwięzienia naszego towarzysza używa się pretekstu, twierdząc, że więzień “nie spełnia merytorycznych warunków zwolnienia, gdyż istnieje ryzyko popełnienia przez niego nowych przestępstw”. Innymi słowy, jest to prewencyjne przedłużenie aresztu bezterminowego.

Zgodnie z kodeksem karnym mającym zastosowanie w przypadku towarzysza, wszyscy więźniowie, którzy odbyli 3/5 kary, mają prawo do warunkowego zwolnienia, jeżeli nie toczą się przeciwko nim nowe sprawy karne oraz jeśli nie dopuścili się w więzieniu żadnych wykroczeń dyscyplinarnych. Warunkowe zwolnienie to bojowe osiągnięcia walk stoczonych przez więźniów w minionych dekadach. Zdobycz, która wraz z kilkoma innymi, takimi jak krótkoterminowe urlopy, została osiągnięta w czasach krwawych więziennych zamieszek i ciężkich warunków osadzenia.

Strajk głodowy Giannisa odbywa się w czasie, gdy w Grecji rządzi prawicowy, konserwatywny, neoliberalny rząd, który, stosując doktrynę “prawa i porządku”, atakuje i likwiduje rozmaite zdobycze społeczne także wywalczone ogromnymi kosztami (zniesienie ośmiogodzinnego dnia pracy, zniesienie azylu uniwersyteckiego i zakazu wstępu policji na uniwersytety, dalsze zaostrzenie kodeksu karnego, prawo ograniczające demonstracje, morderstwa i pushbacki na granicach, kryminalizacja zbiorowego oporu, ubożenie bazy społecznej z powodu wzrostu cen). Ten rząd wykazuje szczególne zainteresowanie represjami wobec więźniów politycznych. Typowym przykładem jest nieprzejednana postawa państwa wobec strajku głodowego Dimitrisa Koufodinasa, na rzec przepustek do których miał prawo jako więzień. Częścią tej samej taktyki jest stosunek do walki towarzysza Giannisa Michailidisa.

“Ponieważ nie proszę o czyjąkolwiek uwagę jako bezbronna ofiara represji politycznych, lecz jako aktywny podmiot polityczny i społeczny, postrzegający warunki swojego uwięzienia jako część szerszego ataku państwa i kapitału na wszystkich, którzy otwarcie im się przeciwstawiają. Dlatego wzywam raczej do rewolucyjnej solidarności i wspólnej walki, koordynującej gniew rozmaitych osób, które znajdując się niekiedy w odmiennych warunkach, zgadzają się co do wspólnej przyczyny tych warunków.”

Giannis Michailidis, więzienie Malandrinos, 23 maja 2020

INFO o waszych AKCJACH możecie słać na ulrike6@riseup.net oraz actforfree@riseup.net

Actforfree,Receved by email: